Spangen-053

Missie

De missie van stichting BRICKS is het ondersteunen van gezinnen, zodat zij meer en meer tot een plek worden waar kinderen zich veilig voelen, zichzelf durven zijn en zich kunnen ontwikkelen tot de persoon zoals zij bedoeld zijn. Wij geloven dat hierdoor gezinnen ontstaan waar liefde, respect en vertrouwen kenmerkend zijn voor de relaties.

Visie

Dit willen we bereiken door ouders toe te rusten tot zelfbewuste opvoeders, hen ondersteunen in die zaken waar zij tegenaan lopen. We willen naast ouders staan en niet boven ouders. Ons eigen leven mag gezien worden, met onze fouten en gebreken, maar ook met de mooie dingen. We willen laten zien hoe wij daar mee omgaan.

Ook willen we kinderen een plek bieden en momenten geven waar zij kunnen opbloeien. We willen kinderen op weg helpen in het leven, wanneer ze zelf niet zien waar ze naar toe moeten of niet weten hoe daar te komen. We willen een positieve bijdrage leveren aan het proces waarin kinderen mensen worden zoals zij zijn bedoeld.