Naam BRICKS
RSIN/fiscaal nummer 854030712
Contactgegevens Stichting BRICKS
Toussaintstraat 27
3027 XV Rotterdam
010-415 48 48
info@stichtingbricks.nl
Bestuurssamenstelling  Voorzitter: dhr. G. v. Wijngaarden
Secretaris: mw. A.J.Soede
Penningmeester: dhr. E. Meessen
Beleidsplan Beleidsplan BRICKS 2019-21
Beloningsbeleid De bestuursleden van stichting BRICKS ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Doelstelling De missie van stichting BRICKS is het ondersteunen van gezinnen, zodat zij tot een plek worden waar kinderen zich veilig voelen, zichzelf durven zijn en zich ontwikkelen tot de persoon zoals zij bedoeld zijn. Wij geloven dat hierdoor gezinnen ontstaan waar liefde, respect en vertrouwen kenmerkend zijn voor de relaties.
Verslag activiteiten Link naar verslag activiteiten
 Verantwoording

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur en gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie

Seizoen 2018-2019:
Stichting BRICKS Jaarrekening 2018_2019
Jaarverslag 2018-2019
privacyverklaring BRICKS